Pytanie
Klient uzyskał w 2012 r. dochód z działalności gospodarczej, która była spółką jawną - on był jej wspólnikiem. 6 czerwca 2012 r. nastąpiła umowa sprzedaży praw do tej spółki w zamian za wynagrodzenie w wysokości 72 tys. zł. Za całą kwotę klient kupił maszyny i urządzenia od spółki jawnej, jakie służą mu do prowadzenia własnej działalności, którą prowadzi na własny rachunek od 25 czerwca 2012 r. (obecnie jest zawieszona). Dochód uzyskany w 2012 r. wyniósł 53 tys., które uzyskał jako wspólnik z wcześniej prowadzonej spółki jawnej. Natomiast z własnej działalności prowadzonej od 25 czerwca 2012 r. nie uzyskał żadnych dochodów, wykazał jedynie kwotę opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
Czy dochód uzyskany z prowadzonej spółki jawnej można utracić?
Jak prawidłowo obliczyć dochód rodziny?