Pytanie
Spółdzielnia Mieszkaniowa w październiku 2013 r. zakupiła kontenery do zbiórki odpadów komunalnych. Kontenery te są faktycznie użytkowane również przez wspólnoty mieszkaniowe (zarządzane przez Miejski Zakład Budynków Komunalnych). W czerwcu 2014 r. spółdzielnia zawarła porozumienie (z mocą obowiązywania od października 2013 r.), na podstawie którego będzie refakturować część kosztu zakupu kontenerów i ich ewentualne remonty na wspólnoty mieszkaniowe, które z nich korzystają.
Czy prawidłowe będzie, jeśli obowiązek VAT z refaktur wystawionych w lipcu 2014 r., wystawionych na podstawie faktur zakupu kontenerów z października 2013 r. będzie wykazany w deklaracji VAT za lipiec 2014 r., czyli za miesiąc wystawienia refaktury?