Pytanie
Pracodawca zatrudniał osobę na umowę o pracę na czas próbny 3 miesięcy, z wynagrodzeniem brutto ok. 2000 zł. Po kontroli ZUS pracodawca otrzymał informacje, że podstawa do ubezpieczenia społecznego - do wyliczenia zasiłku chorobowego zostaje ustalona na 1680 zł (osoba po 2 miesiącach pracy poszła na zwolnienia chorobowym- ciąża) Umowa automatycznie przedłuża się do czasu porodu. Powstał także obowiązek dla pracodawcy skorygowania od początku zatrudnienia podstawy wymiaru do ubezpieczeń tego pracownika na 1680 zł.
Jak pracodawca ma dokonać tej korekty?
Czy ma sporządzić korekty tylko do celów ZUS, gdy wynagrodzenie netto od kwoty 2000 zł zostało już pracownikowi wypłacone za miesiące, w których przepracował cały miesiąc i za części miesiąca, kiedy przepracował tylko część bo resztę dni przebywał na zwolnieniu lekarskim?