Pytanie
Spółka z o.o. jest współwłaścicielem (jednym z 14) nieruchomości. Współwłaściciele ustanowili spółkę A zarządcą nieruchomości działająca w ich imieniu. Spółka otrzymywała od A co miesiąc rejestr sprzedaży VAT przypadającej na ich część własności oraz refaktury kosztów utrzymania opłacone przez spółkę A, a także fakturę VAT za czynności zarządu. Na skutek nieporozumień wśród współwłaścicieli spółka A - decyzją sądu - stała się zarządcą sądowym (spółka działa w imieniu współwłaścicieli na rachunek własny). W związku z powyższym żadne z dotychczasowych dokumentów transakcyjnych już nie występują. Pojawi się ewentualnie tylko gotówka - jeżeli w okresie (nieustalonym w żadnym dokumencie) wystąpi zysk w spółce A.
Jak powinno wyglądać prawidłowe rozliczenie podatku CIT w opisanej wyżej sytuacji?