Pytanie
Podpisaliśmy z klientem umowę na sprzedaż instalacji, montaż sprzedanej instalacji oraz jej dostarczenie. Po podpisaniu umowy nadajemy takiemu zamówieniu numer zlecenia np. 1/2012 i posługujemy się nim później przy opisywaniu delegacji dotyczących tej umowy, itd.
Zajmujemy się produkcją oraz świadczeniem usług montażu swoich produktów, usługi transportu świadczymy tylko na własne potrzeby, tylko aby dostarczyć wyprodukowane elementy klientowi.
Jak powinniśmy zaksięgować fakturę sprzedaży, jeśli na fakturze było wyszczególnienie: instalacja 80.000 zł, montaż 10.000 zł, dostawa 1000 zł?
Czasami dostarczenie towaru do klienta zlecamy firmie zewnętrznej.
Jak powinniśmy zaksięgować fakturę kosztowa za taki transport?
Czy na konto 509 Koszty sprzedaży, czy na konto 502 Koszty podstawowej działalności usługowej?
Jak powinniśmy zaksięgować koszty delegacji pracowników montujących?
Czy wszystkie przychody i koszty związane z tą umową powinny być księgowane z podziałem na numer zlecenia (oczywiście te dające się przyporządkować)?
Co z kosztami np. zakupu paliwa do samochodów, gdzie nie jesteśmy w stanie przyporządkować zużytego paliwa na konkretne zlecenie?