Pytanie
Spółka prowadzi działalność deweloperską, polegającą na budowie i sprzedaży budynków mieszkalnych. Grunty, na których spółka buduje są przedmiotem własności, bądź użytkowania wieczystego. Firma jest aktualnie w trakcie realizacji osiedla mieszkaniowego składającego się z 3 budynków mieszkalnych budowanych na jednej działce (2 budynki zostały wybudowane, 1 budynek w trakcie budowy). W budynkach znajdują się lokale mieszkalne, których sprzedaż podlega opodatkowaniu 8% stawką podatku VAT oraz garaże, których sprzedaż podlega opodatkowaniu 23% stawką podatku VAT. Spółka w związku z realizacją ww. przedsięwzięcia zawarła umowę z gminą, w której zobowiązała się zaprojektować i wybudować na terenach należących do gminy parking publiczny. Parking będzie zlokalizowany w pobliżu budowanych przez dewelopera ww. budynków mieszkalnych, będzie on miał charakter ogólnodostępny i publiczny, ale w praktyce będzie głównie służył mieszkańcom budynków ww. osiedla mieszkaniowego. Po wybudowaniu parking wraz z instalacjami, oświetleniem i oznakowaniem będzie przekazany nieodpłatnie na majątek gminy.
Jak powinna wyglądać ewidencja księgowa u dewelopera kosztów związanych z budową parkingu oraz jego przekazaniem gminie?