Pytanie
Strona do 30 czerwca 2013 r. pobierała świadczenie pielęgnacyjne na matkę. Decyzja wygasła, a kolejny wniosek strona złożyła dopiero w listopadzie 2013 r. o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego, jednak otrzymała decyzję odmowną, od której się odwołała. SKO przyznało stronie specjalny zasiłek opiekuńczy od listopada 2013 r. do końca okresu zasiłkowego. Tutejszy ośrodek poinformował osobę o możliwości złożenia wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna celem nadpłaty od lipca 2013 r. (do 31 października 2013 r.) Strona odpowiedni wniosek złożyła.
Jak powinna wyglądać teraz decyzja przyznająca zasiłek dla opiekuna i jakiej użyć podstawy prawnej?