Pytanie
Mieszkańcy gminy skarżą się na współpracę z kołem łowieckim. Skargi dotyczą niewykonywania według nich wymaganych odstrzałów zwierzyny, która w konsekwencji niszczy im uprawy. Nieprawidłowo także odbywają się szacowania szkód z udziałem przedstawicieli koła łowieckiego lub nie odbywają się wcale. Na podstawie informacji mieszkańców wójt gminy ma zamiar wystąpić do starosty z wnioskiem o rozwiązanie umowy dzierżawy obwodu łowieckiego polnego z tym kołem.
Jak powinna przebiegać procedura rozwiązania takiej umowy?
Pragnę nadmienić, że plany łowieckie przedmiotowego koła zawsze były opiniowane pozytywnie przez wójta gminy, a do starosty informacje od niezadowolonych mieszkańców dotarły dopiero teraz, choć oni sami twierdzą, że sytuacja taka trwa od ponad 2 lat.