Pytanie
Małżonkowie prowadzą działalność gospodarczą w postacie spółki cywilnej. Opodatkowani są na zasadach ogólnych, prowadząc PKPiR. Spółka jest podatnikiem VAT czynnym. Małżonkowie zamierzają nabyć lokal mieszkalny w bloku mieszkalnym na potrzeby wykonywania prowadzonej przez siebie działalności. Sprzedaż lokalu opodatkowana jest przez dewelopera stawką 8%. Po zakupie (podpisaniu aktu notarialnego przenoszącego własność) zamierzają zgłosić w UM wykonywanie w tym lokalu działalności i zadeklarować podatek od nieruchomości właściwy dla powierzchni związanej z prowadzoną działalnością. Wydatki adaptacyjne zamierzają dokumentować fakturami wystawionymi na prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo (spółkę cywilną) i odliczyć VAT.
Czy aby odliczyć VAT z faktur od developera powinni domagać się wystawienia faktur na prowadzoną przez siebie firmę, czy wystarczy faktura imienna na imię obojga małżonków (na kogo powinna być skonstruowana umowa developerska)?