Pytanie
Zakupiłem jako osoba fizyczna nieruchomości gruntowe w kilku miejscowościach, które zostały podzielone na działki i są stopniowo sprzedawane. Po zakupie nieruchomości ponosiłem koszty związane z podziałem i uzbrojeniem działek. Sprzedaż traktowałem jako sprzedaż nieruchomości rozliczając się z tego przychodu/dochodu w deklaracji PIT-39. Koszty związane z przekształcaniem poszczególnych nieruchomości uznawałem za koszt danej nieruchomości i rozliczałem go proporcjonalnie do sprzedawanych działek (do m2). W związku z ostatnim wyrokiem z marca 2012 r. założyłem na potrzeby rozliczania przychodu z nieruchomości działalność gospodarczą. Wpis uzyskałem w maju 2011 r.
Jak powinienem ująć w działalności wartość zakupionych gruntów, które nie zostały jeszcze sprzedane i na jaki dzień je policzyć?
Czy mogę wykazać w działalności gospodarczej całą działalność związaną z nieruchomościami od początku tego roku, czy też powinienem wprowadzić ziemię do PKPiR od dnia założenia działalności?
Moim zamiarem jest potraktowanie wszystkich działań związanych z nieruchomościami w tym roku jako działania w zakresie działalności gospodarczej i z początkiem 2012 r. wykazania w PKPiR wartości ziemi/towaru na dzień 01 styczeń 2012 r.
Czy mogę tak zrobić?
Jeżeli rozpocznę działalność od maja 2012 r. to do maja będę musiał rozliczyć dochód z tytułu ziemi w PIT-39, a resztę w PIT-36?
Jakie rozwiązanie jest Państwa zdaniem bardziej prawidłowe?
Czy w działalności gospodarczej w moim przypadku można skorzystać z przepisu, że grunt staje się kosztem w momencie jego sprzedaży?
Czy mogę potraktować grunt jako towar i ewidencjonować rozchody magazynowe osobną ewidencją w PKPiR odnosząc sprzedane części gruntu w momencie ich sprzedaży w koszty uzyskania przychodu w wartości ich zakupu?