Pytanie
Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą w zakresie skupu i sprzedaży trzody chlewnej. Jest podatnikiem VAT, prowadzi księgę handlową i rozlicza podatek na zasadach ogólnych. Osoba ta jest także rolnikiem i kupiła na potrzeby działalności rolniczej fermę trzody. Z tytułu działalności rolniczej płaci podatek rolny i jest rolnikiem ryczałtowym. Obecnie zamierza stać się podatnikiem VAT także z tytułu działalności rolniczej.
Jakie kroki należy podjąć w zakresie VAT z tytułu rolnictwa?
Czy należy składać wspólne deklaracje VAT z tytułu działalności rolniczej i gospodarczej, czy prowadzić odrębne rejestry, czy też ewidencję w księdze handlowej przychodów i kosztów z działalności rolniczej jako zwolnionej z podatku dochodowego?