Pytanie
Jak powinien postąpić organ podatkowy, jeżeli decyzja ustalająca wysokość podatku od nieruchomości na rok 2007 została wydana w grudniu 2012 r., lecz doręczona podatnikowi w styczniu 2013 r. (informacja podatkowa nie była złożona w terminie, więc ustalano wysokość podatku na 5 lat wstecz)?
Czy w tym przypadku powstało zobowiązanie podatkowe, czy można dokonać na koncie przypisu?
Jak powinna wyglądać dalsza procedura w związku z doręczeniem takiej decyzji?