Pytanie
Organ nadzoru budowlanego z uwagi na nie wykonanie obowiązku rozbiórki obiektu budowlanego, nałożył na zobowiązanych grzywnę w celu przymuszenia. W postanowieniu określił również opłatę egzekucyjną za wydanie postanowienia. Zobowiązani, po uprawomocnieniu się postanowienia wykonali obowiązek rozbiórki. Jednak nie wystąpili z wnioskiem o umorzenie grzywny.
Co powinien zrobić organ nadzoru z tym postanowieniem, grzywną i opłata egzekucyjną, bowiem grzywna wraz z opłata została naliczona i przypisana jako zobowiązanie?
Czy należy umorzyć z urzędu, czy przekazać do urzędu skarbowego celem ściągnięcia niezapłaconej grzywny i opłaty egzekucyjnej?