Pytanie
W wyniku inwentaryzacji środków trwałych stwierdzono, iż w latach ubiegłych omyłkowo wykreślono z ewidencji wózek widłowy, który był cały czas użytkowany przez firmę i zaliczono nieumorzoną wartość w koszty podatkowe (pomylono numery seryjne; fizycznie wycofano z eksploatacji inny wózek). Spółka planuje na podstawie protokołu z inwentaryzacji ujawnić ten środek trwały przypisując mu wartość początkową równą wartości nieumorzonej spisanej uprzednio w koszty i powiększyć o tą wartość przychody podatkowe.
Czy takie rozwiązanie jest zgodne z ustawą o CIT? Czy amortyzacja środka trwałego ponownie wprowadzonego do ewidencji będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu? Czy od ustawowego okresu amortyzacji należy odjąć okres już raz rozliczony podatkowo?