Pytanie
Na terytorium Polski i Czech ma miejsce następująca transakcja tranzytowa:
Oddział przedsiębiorstwa polskiego w Czechach zamawia towar w swojej firmie macierzystej. Firma macierzysta zamawia powyższy towar w hucie. Odbiór towaru następuje bezpośrednio z huty przez klienta czeskiego.
Powyższe operacje są udokumentowane w następujący sposób:
- huta obciąża firmę macierzystą,
- firma macierzysta obciąża oddział w Czechach,
- oddział w Czechach (posiadający własny NIP) obciąża klienta czeskiego.
W jaki sposób powinny być opodatkowane podatkiem VAT powyższe operacje oraz jakie dokumenty powinny to potwierdzać?
Towar z huty może również odebrać:
- polski przewoźnik, który obciąży kosztami transportu firmę macierzystą, firma macierzysta oddział w Czechach, ten natomiast klienta czeskiego,
- polski przewoźnik, który obciąży kosztami transportu oddział w Czechach, oddział w Czechach natomiast klienta czeskiego,
- czeski przewoźnik, który obciąży kosztami transportu oddział w Czechach, oddział w Czechach natomiast klienta czeskiego.
Jak pod względem VAT powinny być rozliczone usługi transportowe?
W posiadaniu jakich dokumentów powinna być firma macierzysta?