Pytanie
Jak opodatkować na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych sprzedaż budynku należącego do spółki cywilnej i gruntu należącego do osoby fizycznej?
W maju 2005 r. małżeństwo zakupiło działkę na współwłasność, następnie założyło spółkę cywilną i jako inwestycję na tej działce wybudowano budynek usługowo-handlowy. Działka nie została wprowadzona do firmy. W 2011 r. nastąpił podział majątku wspólnego po rozwodzie małżonków i udział męża w działce przeszedł na żonę. Mąż wycofał się ze spółki cywilnej, a w jego miejsce przystąpił inny wspólnik. W tym samym roku była żona dokupiła na swoje nazwisko i majątek odrębny do działki, na której stoi budynek jeszcze inne działki pod wjazd i parking. Obecnie jeden ze wspólników posiada całość działki wg KW, a budynek należy do spółki cywilnej i jest amortyzowany.
W jaki sposób przeprowadzić sprzedaż budynku i działki? Czy podatek od sprzedaży działki opodatkować w PIT-36 wspólnika, którego działka jest własnością? Czy w całości odprowadzić podatek dochodowy, czy tylko od części działek zakupionych w 2011?