Pytanie
We wrześniu 2013 r. matka przekazała w darowiźnie synowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w skład której weszły prawo wieczystego użytkowania gruntu, udział w prawie wieczystego użytkowania gruntu wraz z udziałem w prawie własności 2 budynków, pracownik przejęty na podstawie art. 231 Kodeksu pracy, umowy dzierżawy części ww. budynków. Powyższa darowizna została wyceniona na 4.000.000 zł (w akcie nie określono, czy jest to kwota netto, czy brutto, nie było faktury). Grunty i budynki wchodzące w skład darowizny zostały przyjęte przez syna do prowadzonej działalności w kwocie 3.000.000 zł). W listopadzie 2014 r. syn sprzedał pozostałe grunty i lokale za 5.000.000 zł.
Jak określić koszt własny sprzedanych gruntów i budynków?