Pytanie
Wybór kwartalnego rozliczania VAT przez podmioty niebędące małymi podatnikami wiąże się z obowiązkiem wpłacania zaliczek na VAT. Zaliczki te wpłaca się za pierwszy oraz za drugi miesiąc kwartału w wysokości 1/3 kwoty należnego zobowiązania podatkowego wynikającego z deklaracji podatkowej złożonej za poprzedni kwartał.
W związku z powyższym, czy jeżeli u podatnika za I kwartał powstał do zapłaty podatek w wysokości 9000 zł, to wówczas jest on zobowiązany do płacenia przez cały rok zaliczek w wysokości po 3000 zł?