Pytanie
Pracownik otrzymuje ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych.
Jak należy prawidłowo zmniejszyć ryczałt za bieżący miesiąc w sytuacji, gdy pracownik w dniu 23 października 2014 r. przyszedł do pracy na godzinę 7:00, następnie o godzinie 9:30 wyjechał w delegację, w której przebywał do dnia 24 października 2014 r. do godziny 15:30.
Czy należy temu pracownikowi potrącić za październik 2/22 części ryczałtu czy tylko 1/22 za drugi dzień delegacji?
W pierwszym dniu nieobecność pracownika w miejscu pracy z powodu delegacji trwała mniej niż 8 godzin (tj. 9:30-15:00), a z przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury nie wynika jasno czy określenie " podróży służbowej trwającej co najmniej 8 godzin" musi być tożsame z ośmiogodzinną nieobecnością w miejscu pracy.