Pytanie
Z dniem 8 września 2014 r. (czwartek) podpisano umowę o pracę, w której określono, że pracownik będzie otrzymywał stałe miesięczne wynagrodzenie 1680 zł brutto wypłacane w terminie 10 dnia następnego miesiąca kalendarzowego. Pracownik w dniach 20 października 31 października 2014 r. tj. w drugim miesiącu swojego zatrudnienia stał się niezdolny do pracy z powodu choroby.
Jak ustalić podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego, jeżeli w wynagrodzeniu za wrzesień wypłaconym w październiku otrzymał premię uznaniową (przepisy płacowe i umowa o pracę nie zawierają postanowień o premii) w wysokości 156 zł brutto?
Poza tym w miesiącu październiku pracownik wykorzystał 1 dzień urlopu na żądanie.
Czy podstawą do chorobowego będzie wynagrodzenie stałe określone w umowie o pracę tj. 1680 zł - 13,71%, czy może podstawę należy powiększyć o wypłaconą w październiku za wrzesień premię uznaniową?