Pytanie
Czy spółka cywilna prawidłowo zaksięgowała fakturę leasingu operacyjnego – samochód osobowy?
Leasing spełnia warunki leasingu operacyjnego. Firma nie ma obowiązku badania sprawozdań. Spółka cywilna prowadzi księgi handlowe, rachunek zysków i strat wariant porównawczy, metoda pośrednia.
Faktura wystawiona 14 lutego 2012 r. w treści: "Pierwsza rata", termin zapłaty 21 lutego 2012 r.,
kwota brutto 19447,78 zł
kwota netto 15811,20 zł
kwota VAT 3636,58 zł.
1) Zapłata faktury:
Wn konto 210 Rozrachunki z dostawcami (brutto)
Ma konto 130 Wyciąg bankowy.
2) Faktura:
Wn konto 303 Rozliczenie zakupu usług obcych (brutto)
Ma konto 210 Rozrachunki z dostawcami (brutto).
3) Zarachowanie kosztu:
Kwota netto 15811,20 zł 40% VAT 1454,63 zł, co daje 17265,83 zł / 24 miesiące (okres leasingu).
Wn konto 402 Usługi obce (1/24 kwoty netto i 40% VAT-u czyli 719,41 zł)
Wn konto 641 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów (23/24 kwoty netto i 40% VAT, czyli 16546,42 zł)
Wn konto 221 VAT naliczony 60% - 2181,95 zł
Ma konto 303 Rozliczenie zakupu usług obcych (brutto).
4) Kolejne faktury za raty miesięczne:
Wn konto 303 Rozliczenie zakupu usług obcych (brutto)
Ma konto 210 Rozrachunki z dostawcami (brutto)
Wn konto 402 Usługi obce (netto i 40% VAT z faktury)
Wn konto 221 VAT naliczony 60% - 2181,95 zł
Ma konto 303 Rozliczenie zakupu usług obcych (brutto).
5) Polecenie księgowania przy każdej kolejnej fakturze:
Wn konto 402 Usługi obce (1/24 kwoty netto i 40% VAT-u, czyli 719,41 zł)
Ma konto 641 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów (1/24 kwoty netto i 40% VAT-u, czyli 719,41 zł).