Pytanie
Dokonujemy sprzedaży wyrobów na zasadach DDP wynajmujemy firmy transportowe, które dostarczają towar do nabywcy i ponosimy koszty tego transportu. Wystawiamy faktury zbiorcze obejmujące kilka dostaw. Takie faktury obejmują często zarówno dostawy, gdzie załadunek i dostarczenie towaru następuje w tym samym miesiącu, jak i dostawy, gdzie towar ładowany jest w jednym miesiącu, natomiast przewoźnik dostarcza towar w następnym miesiącu (np. WZ, faktura - luty, towar dostarczony do klienta w marcu).
Jak należy wykazać w tej sytuacji obowiązek podatkowy?
Czy dla VAT należy taką fakturę podzielić sztucznie w rejestrach i wykazać dostawy dostarczone do klientów w lutym w deklaracji za luty, a dostawy dostarczone przez przewoźnika do nabywcy w marcu w deklaracji za marzec?