Pytanie
W związku z ustaleniem nowych zasad ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami mam pytanie dotyczące zasad ustalania takich norm w przypadku np. domowej opieki pielęgniarskiej czy domowej opieki paliatywnej, domowej wentylacji mechanicznej.
Czytając nie widziałam zapisów dotyczących tych świadczeń, takie normy jednakże zostały zakreślone przez NFZ. Takie same pytanie dotyczy ZOL i hospicjów stacjonarnych.
Gdzie umieścić te zakłady w rozporządzeniu i w oparciu o jakie kryteria je analizować?
Jednakże tutaj również normy zatrudnienia zostały zakreślone przez NFZ z uwzględnieniem opiekunek medycznych, które w tych zakładach odgrywają bardzo dużą rolę i zmniejszając przy tym obsadę pielęgniarską.