Pytanie
Przedsiębiorca prowadzi odzysk palet drewnianych o kodzie 15 01 03 metodą R14 poza instalacjami i urządzeniami.
Jak należy sklasyfikować ten proces odzysku w obecnym stanie prawnym?
W projekcie nowego rozporządzenia w sprawie odzysku poza instalacjami proces sklasyfikowano jako R11 - wykorzystanie odpadów uzyskanych w wyniku któregokolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R10.
Czy należy stosować zapisy tego rozporządzenia, jeżeli odpad nie pochodzi z wcześniejszego odzysku, a np. z wytwarzania?
Ponadto, pomiędzy zapisami projektu rozporządzenia a treścią załącznika wydaje się istnieć rozbieżność, bo gdyby odpady opakowań z drewna pochodziły z odzysku, należałoby je klasyfikować w grupie 19.
Jak wobec tego ma klasyfikować swój proces odzysku przedsiębiorca, który zamierza kontynuować działalność po 23 stycznia 2015 r.?