Pytanie
Pracownicy pracują w systemie równoważnym - 3 miesięcznym. Okresy przypadają na kwartały.
Jak wyliczyć nadgodziny pracownikom? Czy należy dokonywać obliczeń za każdy miesiąc oddzielnie i sumować np. WZ za styczeń 2009 = 2200,00 zł/168 godzin (reszta analogicznie)? Czy zliczamy wynagrodzenie z 3 miesięcy i dzielimy na zaplanowaną normę z 3 miesięcznego okresu rozliczeniowego, np. 6600/504?
Jakich wyliczeń należy dokonać w przypadku pracownika, któremu udzielono urlopu wypoczynkowego i norma czasu pracy uległa obniżeniu w danym miesiącu i tym samym jest inna od ustalonej, np. 456 godzin, a przyjęta ogólnie wynosi 504 godzin? Czy przyjmując 3 miesięczny okres rozliczeniowy musimy zachowywać miesięczne normy?