Pytanie
Jak należy rozliczać usługi budowlano-montażowe w roku 2011 r. (tj. według jakich stawek i jak należy ustalać proporcje) w wypadku wykonywania tychże usług w obiekcie budowlanym stanowiącym blok mieszkalny?
Wg planów w budynku tym znajdować się mają mieszkania o powierzchni do 150 m2 oraz o wyższej powierzchni oraz miejsca postojowe.
Jak wykonywane usługi mają fakturować podwykonawcy?
Czy do zastosowania odpowiedniej stawki VAT uwzględnia się powierzchnie użytkową całego budynku wynikająca z dokumentacji budowlanej?
Pytanie dotyczy wyłącznie rozliczania usług budowlanych w trakcie realizacji inwestycji a nie sprzedaży gotowych lokali.