Pytanie
W dniu 15 stycznia 2013 r. pracownik uległ wypadkowi w drodze do pracy. W związku z wypadkiem został mu wypłacony zasiłek chorobowy z funduszu wypadkowego w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku. Leczenie zostało zakończone w dniu 15 maja 2013 r.- od tego dnia pracownik dostał zdolność do pracy. Niestety przedłożył zaświadczenie o chorobowym ZUS ZLA na okres od 16 maja do 19 czerwca 2013 r. dotyczące innej choroby. Wynika z tego, że za okres od 16 maja do 17 czerwca 2013 r. należy wypłacić wynagrodzenie za czas choroby a za okres od 18 czerwca do 19 czerwca 2013 r. należy wypłacić zasiłek chorobowy w wysokości 80%. Ponadto pracownik zgłosił, że od 20 czerwca 2013 r. będzie miał dalej chorobowe, które będzie skutkiem wypadku z dnia 20 października 2010 r.
Czy podstawa wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego za okres od 16 maja do 19 czerwca 2013 r. będzie taka sama jak zasiłku z funduszu wypadkowego wypłaconego do dnia 15 maja 2013 tylko w wysokości 80%?
Czy okres od 16 maja do 19 czerwca 2013 r. należy zliczyć do jednego okresu zasiłkowego tj. do okresu od 15 stycznia do 15 maja 2013 r.?
Czy też potraktować to jako nowy okres zasiłkowy?
Jak należy potraktować okres zasiłkowy od 20 czerwca 2013 r.?
Czy należy ustalić nowy, czy też doliczyć do wcześniej ustalonego okresu?