Pytanie
Inwestor dokonał zgłoszenia remontu drogi gruntowej poprzez utwardzenie i przebudowę jej nawierzchni. Starosta nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. Roboty budowlane rozpoczął miesiąc wcześniej, niż dokonał tego zgłoszenia. Organ nadzoru budowlanego w trakcie kontroli stwierdził, że roboty wykonano niezgodnie z dołączonym do zgłoszenia projektem budowlanym tj. krawężniki betonowe wybudowano poniżej nawierzchni z kostki polbrukowej oraz istnieje wątpliwość, czy wykonano poprawnie kanalizacje deszczową. Skutkiem tego woda deszczowa z jej powierzchni spływa zalewając sąsiednie działki.
Jak należy potraktować roboty budowlane wykonane z odstępstwami przed dokonanym zgłoszeniem, na które starosta nie wniósł sprzeciwu?
Jakie czynności powinien podjąć organ nadzoru budowlanego?
Jaką wydać decyzję?