Pytanie
Spółka zakupiła towar od kontrahenta niemieckiego w styczniu 2014 r. Towar wraz z fakturą dotarł do firmy 13 stycznia 2014 r. (data faktury 7 stycznia), przy weryfikacji okazało się, że towar przyjechał w ilości 200 sztuk zgodnych z zamówieniem, ale wartość faktury została omyłkowo podwojona, czyli zamiast 150 EUR za sztukę towaru zafakturowana została kwota 300 EUR za sztukę. Kontrahent niemiecki przyznał się do błędu i zobowiązał do wystawienia korekty, możliwe jednak, że otrzymamy ją dopiero w kolejnym miesiącu. Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania (z pewnymi zastrzeżeniami) jest wszystko to co stanowi zapłatę.
Czy zatem powinniśmy na magazyn przyjąć kwotę 30.000 euro i od tej kwoty naliczyć podatek należny i naliczony, a pozostałą kwotę z faktury uznać za rozliczoną przez korektę, którą mamy otrzymać?
Czy obowiązek podatkowy powstaje w styczniu 2014 r., jeśli otrzymana faktura jest na nieprawidłową kwotę?