Pytanie
W ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w art. 2 ust. 5 pkt 1 i 2 przedstawiającym okresy, w których zasiłek dla opiekunów nie przysługuje, "osobie ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego lub na osobę wymagającą opieki innej osobie zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego".
Jak należy interpretować "zostało ustalone prawo"?
Czy ustalenie prawa to także odmowa?
Czy w tym przypadku ustalenie prawa należy traktować jako jego przyznanie na pewien okres?
Jeżeli odmowa przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego będzie traktowana jako ustalenie prawa, to czy osobom ubiegającym się o zasiłek dla opiekuna świadczenie to należy się, jeżeli tak to za jakie okresy?
Pozostałe warunki osoby składające wnioski o zasiłek dla opiekunów spełniają.