Pytanie
We wrześniu 2012 r. jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wykupiłam z leasingu 2 samochody osobowe za cenę netto każdy po 9392,51 zł, od których został odliczony VAT w limicie 60%. W maju 2014 r.:
a) jeden samochód zostanie sprzedany;
Jak ww. sytuacja powinna być rozliczona w VAT?
Przykładowo, z jaką stawką VAT należy sprzedać samochód?
Czy w tym przypadku wystąpi konieczność korekty VAT naliczonego?
Jaka podstawa ewentualnego zwolnienia z VAT powinna być wpisana na fakturze?
b) drugi samochód zostanie wyprowadzony z działalności na cele prywatne przedsiębiorcy;
Jak ww. sytuacja powinna być rozliczona w VAT?
Przykładowo, czy wyprowadzenie samochodu z działalności skutkuje wykazaniem w deklaracji VAT-7K?
Ewentualnie czy trzeba wystawić fakturę (wewnętrzną)?