Pytanie
Jak na gruncie VAT opodatkować usługę dźwigową załadunku towaru wykonywaną na rzecz firm z Białorusi i Ukrainy, jeśli faktury wystawiane są na firmę polską, która zajmuje się transportem tego towaru na Białoruś?
Czy mogę wystawić fakturę z VAT NP z dopiskiem "na podstawie art. 28b - odwrotne obciążenie", czy jednak z 23% VAT?
Firma transportowa przedstawiła dokumenty (SAD, CMR), które świadczą o tym, że towar bezpośrednio po załadunku został wywieziony na Białoruś.