Pytanie
Jak na gruncie przepisów ustawy o VAT rozliczyć w roku 2013 i 2014 korektę VAT z tytułu wystawionej faktury korygującej sprzedaż in plus i in minus oraz otrzymanej faktury korygującej zakup in plus i in minus?
Jaki kurs zastosować do VAT w sytuacji, gdy korekta wystawiona została w walucie obcej?
W jakim miesiącu ująć poszczególne korekty (na bieżąco czy wstecz), czy znaczenie ma czy korekta dokonywana jest względem podmiotu z kraju czy też spoza Polski?