Pytanie
Jestem podmiotowo zwolniony z VAT. Klienci wpłacają mi zaliczki na poczet usług, które wykonam w 2015 r. Z zaliczek uzbiera się do końca stycznia 2015 r. kwota 150.000 zł, czyli od lutego będę podatnikiem czynnym VAT.
Jak mam wystawić fakturkę końcową do zaliczkowej, jeśli ta była ze stawką ZW, a teraz świadczę usługi z 23% VAT?
Na przykład: klient w styczniu wpłaca zaliczkę za II-XII 2015 r. w kwocie 11.000 zł, czyli co miesiąc 1000 zł brutto. W lutym po wykonaniu usługi wystawiam fakturkę na 1000 zł brutto.