Pytanie
Spółka cywilna dokonała remanentu dnia 26 lutego 2012 r. przy obliczaniu dochodu za okres od 1 stycznia 2012 r. do 26 lutego 2012 r. Dnia 27 lutego do spółki dołączył trzeci wspólnik. Natomiast 28 lutego 2012 r. spółka znów sporządziła remanent, tym razem przy obliczaniu dochodu za okres od dnia 27 lutego 2012 r. do 28 lutego 2012 r. Dnia 29 lutego jeden ze wspólników wystąpił ze spółki. W spółce sporządzono kolejny remanent.
Dnia 29 lutego biuro rachunkowe wystawiło fakturę za usługi rachunkowe wykonane w lutym i pod datą 29 lutego 2012 r. ujęto fakturę w PKPiR. Koszty w PKPiR są ujmowane według. metody memoriałowej. Biuro rachunkowe obliczając dochód za okres od 1 lutego 2012 r. do 26 lutego 2012 r. uwzględniło w pozostałych wydatkach fakturę za usługi rachunkowe, gdyż stwierdziło, że ze względu na metodę memoriałową dotyczy ona kosztów dwóch wspólników, mimo iż w PKPiR faktura ta widnieje pod datą 29 lutego.
Czy biuro rachunkowe prawidłowo postąpiło przy obliczaniu dochodu?