Pytanie
W ramach sprzedaży premiowej zamierzamy jako nagrody sprzedawać nasz towar za symboliczną cenę za 1 zł lub 0,50 gr. - obecnie wydajemy nagrody w promocji bezpłatnie.
Warunkiem zakupu towaru za symboliczną cenę 1 zł, będzie spełnienie określonych w regulaminach promocji warunków np. osiągnięcie określonego poziomu zakupów danego asortymentu.
Czy powyższa sprzedaż jest zgodna z obowiązującymi przepisami w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych?
A jak rozliczyć nasze koszty związane z tymi nagrodami?
Czy wydatki poniesione na zakup nagród, transport nagród oraz koszty przesyłki lub w przypadku nagrody w postaci naszego produktu, koszt jego wytworzenia, stanowią koszt podatkowy, a jeżeli tak to w którym momencie?
Czy wydatki na zakup nagród mogą być zaliczone w koszty w pełnej kwocie pomimo, że "sprzedaż" nastąpi za symboliczną kwotę?
Czy koszty druku i dystrybucji katalogów prezentujących nagrody do klientów mogą być zaliczone do kosztów podatkowych - w którym momencie?