Konkurs ma na celu promocję spójnych i racjonalnych rozwiązań w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznych. Podstawowe kryteria oceny zgłaszanych przestrzeni odnoszą się do kreowania ładu przestrzennego oraz podnoszenia atrakcyjności danego miejsca. W pierwszym etapie konkursu przyjmowane będą zgłoszenia przestrzeni publicznych od instytucji, osób fizycznych i prawnych. Wnioski zawierające podstawowe informacje o obiekcie należy składać mailowo na adres: konkurs@tup.org.pl bądź do biura TUP w terminie do 27 maja br.

W drugim etapie konkursu właściciele i zarządzający nominowanymi przestrzeniami będą proszeni o przygotowanie szerszego opisu danej inwestycji. Zgłoszenia do drugiego etapu konkursu będą przyjmowane do połowy lipca 2015 r.

(www.tup.org.pl)