Nabór wniosków o dofinansowanie dotyczył dwóch grup przedsięwzięć:
- projektów z aglomeracji z przedziału 10-15 tys. RLM, w ramach której na liście rankingowej znalazło się 13 inwestycji o łącznej całkowitej wartości prawie 166 mln zł oraz łącznej wnioskowanej kwocie dofinansowania UE ponad 90 mln zł,
- projektów z aglomeracji powyżej 15 tys. RLM, w ramach której na liście rankingowej znalazło się 33 inwestycje o łącznej całkowitej wartości prawie 827 mln zł oraz łącznej wnioskowanej kwocie dofinansowania UE niemal 433 mln zł.

Wartość wszystkich 46 projektów wynosi prawie 993 mln zł, a suma wnioskowanego unijnego dofinansowania to niemal 523 mln zł. Wprawdzie według początkowych założeń kwota dofinansowania miała być pięciokrotnie niższa, jednak w związku z tak dużym zainteresowaniem wnioskodawców Ministerstwo Środowiska zdecydowało się na jej zwiększenie do maksymalnego możliwego w chwili obecnej poziomu.

Obecnie wszystkie umieszczone na listach rankingowych projekty (w tym rezerwowe, których jest 7) zostaną poddane ocenie merytorycznej II stopnia prowadzonej przez Grupę Roboczą.

(www.mos.gov.pl)