Inwestycje energetyczne w regionie ostrołęckim

Wojewoda mazowiecki, Jacek Kozłowski, podpisał w regionie ostrołęckim 24 maja list intencyjny w sprawie współpracy przy budowie stacji elektroenergetycznej i linii przesyłowych na terenie Mazowsza. Inwestycje mają na celu wzmocnienie sieci przesyłowej w północno – wschodniej Polsce, poprawę jakości zasilania oraz wzrost bezpieczeństwa dostaw energii.

List intencyjny dotyczy linii elektroenergetycznej o mocy 400 kV Ostrołęka – Łomża – Narew oraz rozbudowy stacji w Ostrołęce o rozdzielnię 400 kV. Trasa linii przebiega przez Ostrołękę i gminę Rzekuń.. List określa podstawowe zasady współpracy władz lokalnych z inwestorem. Strony zobowiązały się do rzetelnego informowania o prowadzonych inwestycjach. Uzgodniono także prowadzenie cyklicznych spotkań koordynacyjnych. Inwestycje są częścią projektu „Połączenie elektroenergetyczne Polska – Litwa, który ma przyczynić się do stworzenia wspólnego rynku energii elektrycznej – zamknięcia pierścienia bałtyckiego.

Źródło: www.mazowieckie.pl, stan z dnia 25 maja 2012 r.

Data publikacji: 25 maja 2012 r.