Szkoła w Budzowie o niemal zerowym zużyciu energii wytycza standardy budownictwa publicznego, które będą obowiązywać w kraju od 2018r.
Jednokondygnacyjny budynek o powierzchni ok. 836 m² zapewni miejsce do nauki 170 uczniom. Wyjątkową energooszczędność gwarantuje architektura budynku zapewniająca m.in. maksymalne oświetlenie pomieszczeń światłem słonecznym, system wentylacji z odzyskiem ciepła m.in. rekuperatory, energooszczędne okna oraz ocieplenie budynku solidną warstwą srebrnoszarego styropianu Platinum Plus.


Duże oszczędności

Ogrzanie nowoczesnej szkoły w Budzowie (gmina Stoszowice) to rocznie wydatek około 1000 zł. Takiej samej wielkości tradycyjny budynek ogrzewany najpopularniejszym paliwem olejem opałowym lub gazem zużywałby opału za ok. 40–50 tys. zł rocznie. Oddana szkoła, kosztowała 3,4 mln zł i była droższa od tradycyjnego budynku o ok. 15% wartości inwestycji.

Przyjmując, że ceny paliw są stałe to dodatkowe pół miliona złotych na inwestycję zwraca się po 11 latach. Ceny energii jednak stale rosną, gaz w ciągu 3 lat podrożał niemal 50%. Dlatego koszty na inwestycję pasywną mogą zwrócić się już po 6 latach przy założeniu podobnego wzrost cen energii w najbliższych latach.


- Koszt budowy, projektu i rozbiórki w cyklu życia budynku to tylko ok. 15-20%, a aż 80-85 % to eksploatacja. Inwestycja na starcie, nawet jeżeli koszty są początkowo kilkanaście procent wyższe jest opłacalna - mówi Marek Janikowski, wójt gminy Stoszowice, inicjator budowy - Biorąc pod uwagę oszczędności w eksploatacji wyższa cena inwestycji jest mało znacząca z ekonomicznego punktu widzenia. Tak jest licząc koszty po cenach stałych, a przecież nikt nie umie powiedzieć po ile będzie gaz i prąd lub inne media za 10, 20, 30 lat.

Budynek przyszłości

Budynki w Unii Europejskiej odpowiadają za 40% zużycia energii. Nowa szkoła w gminie Stoszowice to drogowskaz dla inwestycji w budownictwo publiczne na terenie kraju. Od 2010r. we Wspólnocie obowiązuje dyrektywa, która obliguje po 2018r. do budowania budynków publicznych o „prawie zerowym” zapotrzebowaniu na pierwotne ciepło ok. 50w/mkw. Budowanie obiektów publicznych wg. obowiązujących, starych norm wydaje się mało racjonalne. Ładne, nowe budynki bez energooszczędnych technologii stają się już na starcie przestarzałe, zużywają za dużo energii oraz wpływają negatywnie na środowisko naturalne.

- Termomodernizacja budynków oraz budowa nowych, energooszczędnych może zredukować straty energii w budownictwie aż o połowę. Zdecydowaną większość budynków w Polsce wybudowano w sposób nie pozwalający na racjonalne zarządzanie energią. - mówi Krzysztof Krzemień z Termo Organiki - Zużywamy ponad 2 razy więcej energii na jednostkę powierzchni mieszkaniowej, niż kraje Europy Zachodniej o podobnym klimacie. Powoduje to, że bez sensu wielokrotnie przepłacamy za ogrzewanie budynku.

Niezbędne wsparcie

Stoszowice to 6 tys. mieszkańców i ok. 12 mln zł rocznego budżetu. Powstaniu szkoły pomogło Ministerstwo Infrastruktury gdzie przygotowuje się przepisy wdrażające dyrektywę 31/2010 do polskiego prawa. Szkoła, dzięki determinacji władz gminy stała się pilotażowym budynkiem użyteczności publicznej, który ma pomóc w stworzeniu dobrej ustawy wdrażającej unijną dyrektywę. W sporządzeniu dobrego programu funkcjonalno-użytkowego pomagali specjaliści z Polski, Czech i Niemiec. Merytoryczne wsparcie przekazała m.in Politechnika Warszawska oraz w Narodowa Agencja Poszanowania Energii. Projekt dodatkowo został objęty patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląskiego Kuratora Oświaty oraz Starosty ząbkowickiego.