Instrukcja ta jest podstawowym dokumentem sporządzanym przez zarządzającego składowiskiem odpadów. Obejmuje ona dwie fazy eksploatacyjną i poeksploatacyjną. Jej elementy wynikają z art. 129 ust. 4 u.o. oraz z przepisów szczególnych (np. art. 143 ust. 3 u.o. oraz art. 146 ust. 4 u.o.). Instrukcję tę zarządzający składowiskiem odpadów powinien posiadać do czasu zakończenia fazy poeksploatacyjnej składowiska.

Termin „zarządzający składowiskiem odpadów” nie został zdefiniowany w ustawie o odpadach. Natomiast ustawodawca zdefiniował termin „składowisko odpadów” w art. 3 ust. 1 pkt 25 u.o.

Zarządzający składowiskiem odpadów składa wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów. Wniosek taki może zostać złożony dopiero po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie składowiska odpadów.

Zobacz pełną procedurę w LEX Navigator Ochrona Środowiska >>>

Elementy wniosku wynikają z art. 129 ust. 2 u.o. Dodatkowo dołącza się do niego dokumenty wskazane w art. 129 ust. 3 u.o. Właściwy organ przyjmuje wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów. Organem jest co do zasady marszałek województwa. Natomiast w przypadku przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych jest nim RDOŚ. 

Autor: Adrianna Ogonowska

LEX Navigator Ochrona Środowiska 
Artykuł stanowi fragment procedury, opublikowanej w programie LEX Navigator Ochrona Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami