Innowacje w budownictwie energooszczędnym - seminarium w Krakowie

10 października 2012 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego wraz Politechniką Krakowską organizują seminarium poświęcone innowacjom w budownictwie energooszczędnym, pasywnym, „niemal zero energetycznym”. Celem spotkania jest wymiana doświadczeń i dyskusja nad problemami dotyczącymi tego tematu wśród przedsiębiorców i specjalistów w tej dziedzinie.

Program spotkania obejmuje liczne kwestie związane z aspektami budownictwa energooszczędnego i pasywnego, z uwzględnieniem polskich realiów oraz regulacji prawnych wydanych przez Unię Europejską. W trakcie seminarium eksperci przybliżą kwestie m.in.: wymagań standardu zerowo-energetycznego (uregulowania prawne 2018 i 2020/Dyrektywa 31/2010), innowacyjnych metod implementacji technologii energooszczędnych, porównania ekonomicznego aspektu różnych typów budownictwa, najczęściej popełnianych błędów przy projektowaniu budynków, nowinek dotyczących materiałów stosowanych w budownictwie pasywnym i energooszczędnym na świecie oraz możliwości finansowego wsparcia dla takich projektów. Spotkanie odbędzie się 10 października 2012 r. w sali konferencyjnej „Kotłownia” na terenie Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie. Udział w seminarium jest bezpłatny ale wymaga wcześniejszej rejestracji.

Źródło: www.nfosigw.gov.pl, stan z dnia 1 października 2012 r.

Data publikacji: 1 października 2012 r.