Pytanie
W razie rozpoczęcia urlopu wychowawczego i zakończenia go w tym samym roku kalendarzowym, wymiar należnego pracownikowi urlopu wypoczynkowego nie obniża się.
Czy osobie przebywającej w latach: 2015, 2016, 2017 i 2018 na urlopie wychowawczym należy się za każdy rok 26 dni urlopu wypoczynkowego?
Np. pracownikowi za rok 2013 pozostało 7 dni urlopu wypoczynkowego, w styczniu 2014 urodzi dziecko. Na urlopie macierzyńskim i urlopie rodzicielskim przebywać będzie do 20 stycznia 2015 r.
Do ilu dni urlopu wypoczynkowego będzie miała prawo pracownica, jeśli powróci do pracy w styczniu 2015 r., a ile gdy wystąpi o 3 lata urlopu wychowawczego i powróci do pracy w 2018 r.?