Pytanie
Z dniem 1 października 2013 r. został zatrudniony pracownik na okres próbny do dnia 31 grudnia 2013 r. Na dzień zatrudnienia staż pracy wyniósł 1 rok i 11 miesięcy (poświadczony świadectwami pracy i zaświadczeniem z urzędu pracy z prawem do stypendium - staż i zasiłku dla bezrobotnych) plus studia - 8 lat. W świetle tych danych wymiar urlopu wynosi 20 dni. Proporcjonalnie do okresu zatrudnienia pracownik nabywa prawo do 5 dni urlopu wypoczynkowego. Jednakże za miesiąc staż pracy pracownika będzie wynosił 10 lat i w związku z tym nabędzie prawo do urlopu uzupełniającego w ilości 6 dni. Pracownik miał własną działalność gospodarczą od grudnia 2012 r. do września 2013 r. i w tym okresie nie pozostawał w zatrudnieniu.
Ile pracownikowi należy się urlopu wypoczynkowego w okresie zatrudnienia na okresie próbnym?
Czy w tej sytuacji urlop uzupełniający ulega również proporcjonalnemu obniżeniu?