Pytanie
Pracownik zatrudniony jest w pełnym wymiarze czasu pracy (wymiar urlopu - 26 dni) i w dniu 28 marca 2011 r. dostarczył "Orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności" wydane w dniu 4 marca 2011 r. Niepełnosprawność datuje się od 27 grudnia 2010 r. Od 28 marca 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. pracował po 7 godzin na dobę. W styczniu 2012 r. po 8 godz. na dobę. Natomiast 31 stycznia 2012 r. dostarczył zaświadczenie lekarskie o celowości skrócenia normy czasu pracy i od lutego pracuje po 7 godz. Na koniec 2011 r. pozostało 56 godz. zaległego urlopu. W styczniu wybrał 8 godz. urlopu.
Ile godzin urlopu będzie przysługiwało pracownikowi w 2012 r.?