Głównymi celami Forum są:
- Zbudowanie platformy wymiany myśli i doświadczeń wszystkich odpowiedzialnych za jakość życia w przestrzeniach miejskich – władz samorządowych, architektów, projektantów, socjologów oraz przedsiębiorców i producentów;

- Ocena rozwiązań polskiej przestrzeni miejskiej i wielu jej funkcji w aspekcie – sukcesów, porażek oraz nowych wyzwań;

- Określenie i sposoby wyznaczenia konkretnych zadań zapewniających rozwój społeczeństwa obywatelskiego jako współrządzącego przestrzenią miejską;

- Ocena pozytywnych i negatywnych społecznych aspektów rozwoju i wprowadzania nowych rozwiązań technologicznych takich jak e-komunikacja, e-handel itp. w przestrzeni miejskiej;

- Określenie najważniejszych zadań spełniających wymogi zrównoważonego rozwoju miast i obszarów międzymiejskich i metodologii ich wdrażania.

Źródło: www.tup.org.pl, stan z dnia 10 maja 2016 r.