GUS: nakłady na ochronę środowiska utrzymują się na stałym poziomie

GUS podał dane dotyczące nakładów na ochronę środowiska w 2013 r. Największe odnotowano w woj. śląskim, najmniejsze – w warmińsko-mazurskim.

W relacji do PKB nakłady na środki trwałe na ochronę środowiska utrzymują się od kilku lat na poziomie 0,6-0,8%, natomiast w przypadku gospodarki wodnej na poziomie ok. 0,2%.

Udział nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w nakładach inwestycyjnych w gospodarce narodowej kształtował się, na przestrzeni ostatnich kilku lat, na poziomie ok. 5% dla ochrony środowiska i nieco powyżej 1% w przypadku gospodarki wodnej.

Udział środków własnych inwestorów, od kilku lat, kształtuje się na poziomie 40-50% ogólnych nakładów na środki trwałe w ochronie środowiska i na poziomie 30-50% w gospodarce wodnej. Udział funduszy ekologicznych w nakładach na środki trwałe na ochronę środowiska od dekady utrzymuje się w granicach 13-26%, a na gospodarkę wodną 10-21%. Największe nakłady na środki trwałe na ochronę środowiska poniesiono w województwie śląskim (16,1% ogółu nakładów na środki trwałe służących ochronie środowiska), mazowieckim (14,2%) oraz łódzkim (10,0%), natomiast najmniejsze w lubuskim (2,0%), podlaskim (2,2%) oraz warmińsko-mazurskim (3,2%).

Opracowanie: Ewa Saj

Źródło: www.stat.gov.pl, stan z dnia 19 sierpnia 2014 r.

Data publikacji: 19 sierpnia 2014 r.