Głównym czynnikiem, który miał wpływ na zmianę cen w maju 2015 r., był wzrost cen w transporcie – o 0,6 proc. - oraz spadek cen żywności - o 0,1 proc. MG oczekiwało wzrostu cen w transporcie, inaczej niż w przypadku prognoz co do spadku cen żywności.

Eksperci MG oczekują, że w czerwcu 2015 r. ceny powinny spaść o 0,1 proc. Spodziewają się także dalszego spadku cen żywności oraz nieznacznie niższego niż w maju wzrostu cen w transporcie. Roczny wskaźnik inflacji w czerwcu powinien wynieść (minus) -1 proc.