Wskaźnik ceny 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego oddanego do użytkowania ustalany jest na podstawie nakładów poniesionych przez inwestorów na budowę wielomieszkaniowych budynków mieszkalnych.

Wyliczany jest on dla celów określonych w ustawie o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych z 30 listopada 1995 r. Nie może być więc wykorzystywany jako cena 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania - oferowana na rynku mieszkaniowym, lub do analiz takich cen.

Począwszy od II kwartału 2002 r. wskaźnik ten jest ogłaszany przez prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym GUS. (PAP)

ska/ je/