Wicepremier Piechociński podkreślił, że często ostateczna decyzja o wyborze danej lokalizacji podyktowana jest wysokością zaproponowanego wsparcia i atrakcyjnością pakietu udogodnień zaoferowanego przez dany kraj. Dlatego samorządy, które podjęły trud kompleksowego przygotowania terenów inwestycyjnych oraz ich aktywną promocję, zostaną wynagrodzone napływem wielu znaczących inwestycji. Szef resortu gospodarki przypomniał także o szczególnym znaczeniu specjalnych stref ekonomicznych, które są ważnym wsparciem dla rozwoju inwestycji bezpośrednich.

Tegoroczny finał wieńczy VI edycję konkursu "Grunt na Medal", organizowanego przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. we współpracy z Marszałkami Województw oraz Centrami Obsługi Inwestorów. W konkursie wzięło udział 136 gmin, które zgłosiły 212 ofert. Szesnastu laureatów konkursu otrzyma możliwość promocji oferowanego terenu i szansę na przyciągnięcie inwestycji zagranicznych do regionu. Najlepsze tereny będą w pierwszej kolejności rekomendowane przez PAIiIZ inwestorom zagranicznym planującym rozpoczęcie lub rozszerzenie działalności gospodarczej w Polsce.

 

(www.mg.gov.pl)